Header

MODLITBA POSVATNÉHO RUŽENCA V MESIACI OKTÓBER 2018
Dátum: Deň: Meno osoby, ktorá sa modlí svätý ruženec: začiatok
1. Pondelok Anna Homolová + ruža č. 1 17:25
2. Utorok Anna Hrabovská + lektori skupina č. 1 17:25
3. Streda Mária Mikulášiová 06:25
4. Štvrtok Anna Mikulášiová + ruža č. 2 17:25
5. Piatok Birmovanci 17:25
6. Sobota Fatimská sobota - Mária Mikulášiová 06:30
7. Nedeľa Alžbeta Michelíková, Mária Zimermannová 07:15
Mária Mikulášiová 10:25
8. Pondelok Mária Vajová + ruža č. 4 17:25
9. Utorok Anna Chrančoková + lektori skupina č. 2 17:25
10. Streda Mária Mikulášiová 06:25
11. Štvrtok Anastázia Vicianová + ruža č. 6 17:25
12. Piatok Birmovanci 17:25
13. Sobota Anna Hrabovská + lektori skupina č. 1 17:25
14. Nedeľa Alžbeta Michelíková, Mária Zimermannová 07:15
Mária Mikulášiová 10:25
15. Pondelok Helena Chlpáňová + ruža č. 5 17:25
16. Utorok Anna Chrančoková + lektori skupina č. 2 17:25
17. Streda Mária Mikulášiová 06:25
18. Štvrtok Mária Petróciová + lektori skupina č. 3 17:25
19. Piatok Birmovanci 17:25
20. Sobota Anna Homolová + ruža č. 1 17:25
21. Nedeľa Alžbeta Michelíková, Mária Zimermannová 07:15
Mária Mikulášiová 10:25
22. Pondelok Anna Mikulášiová + ruža č. 2 17:25
23. Utorok Anna Zdechovanová + ruža č. 3 17:25
24. Streda Mária Mikulášiová 06:25
25. Štvrtok Členovia farského spevokolu 17:25
26. Piatok Birmovanci 17:25
27. Sobota Helena Chlpáňová + ruža č. 5 17:25
28. Nedeľa Alžbeta Michelíková, Mária Zimermannová 07:15
Mária Mikulášiová 10:25
29. Pondelok Anastázia Vicianová + ruža č. 6 17:25
30. Utorok Mária Vajová + ruža č. 4 17:25
31. Streda Mária Mikulášiová 06:25


späť na úvodnú stránku