Header

Farské oznamy- farnosť sv. Martina Hontianske Nemce

PONDELOK
po 2. pôstnej nedeli
Féria
02. 03. 2015
18. 00 Domaniky Poďakovanie za dožitých 60 rokov života
UTOROK
po 2. pôstnej nedeli
Féria
03. 03. 2015
18. 00 Rykynčice + Anna Franková, rodičia Jakub, Mária a ich deti
STREDA
po 2. pôstnej nedeli
Féria
04. 03. 2015
18. 00 Hontianske Nemce Vojtech Ivanič a rodičia z oboch strán
ŠTVRTOK
po 2. pôstnej nedeli
Féria
05. 03. 2015
18. 00 Hontianske Nemce Za nové kňazské a rehoľné povolania
PIATOK
po 2. pôstnej nedeli
Féria
06. 03.  2015
18. 00 Hontianske Nemce Za členov Božského Srdca Ježišovho
SOBOTA
po 2. pôstnej nedeli
Féria
07. 03.  2015
09. 00
 
18. 00
Hontianske Nemce
 
Devičie
+ Ján a Július Sekerešových a dcéry Annu, Máriu s manželmi
 
Za farnosť
3. Pôstna
 Nedeľa
 
08. 03.  2015
08. 00 Domaniky + Mária Šuleková
08. 00 Hontianske Nemce Za Božiu pomoc pri operácií pre Máriu
09. 30 Rykynčice + Anton a Mária Šuškovi a brat Alojz
11. 00 Hontianske Nemce Katarína Chamuľová – 30. deň

Oznamy

Domaníky:
Peter Privitzer, administrátor farnosti

späť na úvodnú stránku