Header

Farské oznamy- farnosť sv. Martina Hontianske Nemce

PONDELOK
sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
17. 11. 2014
17. 00 Domaniky + rodina Miškolciová
 UTOROK
Féria
18. 11. 2014
17. 00 Rykynčice + starí rodičia Mäsiarovi a Kontrášovi
STREDA
Féria
19. 11. 2014
07. 00 Hontianske Nemce + Milan Grajciar
ŠTVRTOK
Féria
20. 11.  2014
17. 00 Hontianske Nemce + Štefan Bíro a rodičia a brat Jozef
PIATOK
Obetovanie Panny Márie
21. 11.  2014
17. 00 Hontianske Nemce + Róbert, Ján, Amália a celá rodina
SOBOTA
Panny Márie v sobotu
22. 11.  2014
17. 00 Devičie Na úmysel
NEDEĽA
34. v Cezročnom období
KRISTA KRÁĽA
23. 11.  2014
08. 00 Domaniky + Ján Príboj
08. 00 Hontianske Nemce Za farnosť
09. 30 Rykynčice + Mária Maliniaková
11. 00 Hontianske Nemce + Ján Vyparina – nedožitých 60 rokov života

Oznamy:

Domaníky:
Peter Privitzer, administrátor farnosti

späť na úvodnú stránku