Header

Farské oznamy- farnosť sv. Martina Hontianske Nemce

Pondelok
sv. Gorazda a spoločníkov
27. 07. 2015
17. 00 Domaniky + Magdaléna Srnková
Utorok
Féria
28. 07. 2015
18. 00 Rykynčice + Dominik a Katarína Lukáčovi a ich deti
Streda
sv. Marty
29. 07. 2015
07. 00 Hontianske Nemce Na úmysel
Štvrtok
Féria
30. 07. 2015
18. 00 Hontianske Nemce + Ján a Johana Kušíkovi a dcéry s manželmi
Piatok
sv. Ignáca z Loyoly
31. 07.  2015
18. 00 Hontianske Nemce + Ľubomír Krajč
Sobota
sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
01. 08.  2015
09. 00
 
16. 00
Hontianske Nemce
 
sobášny obrad
+ Mária a Ján Hrdlica, syn Ján a starí rodičia
 
Škvarka – Pénzová
18. nedeľa v období cez rok
02. 08.  2015
07. 30 Domaniky Poďakovanie za dožitých 60 rokov života
07. 30 Hontianske Nemce + Stanislav Michelík – 2. výr. a rodičia z oboch strán
09. 30 Rykynčice + Anna Halásová a rodičia
11. 00 Hontianske Nemce Poďakovanie za dožitých 50 rokov života a pomoc Božiu pre rodinu

Oznamy  

Domaníky:
Peter Privitzer, administrátor farnosti

späť na úvodnú stránku