Header

Farské oznamy- farnosť sv. Martina Hontianske Nemce

PONDELOK
po 5. pôstnej nedeli
Féria
23. 03. 2015
18. 00 Hontianske Nemce + Ján Bučík a rodičia z oboch strán
UTOROK
po 5. pôstnej nedeli
Féria
24. 03. 2015
18. 00 Domaniky + Jozef a manželka
STREDA
po 5. pôstnej nedeli
ZVESTOVANIE PÁNA
25. 03. 2015
17. 00
 
18. 00
Rykynčice
 
Hontianske Nemce
Za zdravie a Božiu pomoc pri operách
 
+ rodičia Čelkovi a Mozolovi
ŠTVRTOK
po 5. pôstnej nedeli
Féria
26. 03. 2015
18. 00 Hontianske Nemce + Anna Šnajderová – 10. výr., manžel a syn Ján
PIATOK
po 5. pôstnej nedeli
Féria
27. 03.  2015
07. 00 Hontianske Nemce Na úmysel
SOBOTA
po 5. pôstnej nedeli
Féria
28. 03.  2015
18. 00 Devičie Na úmysel
NEDEĽA UTRPENIA PÁNA
/Kvetná Nedeľa/
 
29. 03.  2015
08. 00 Domaniky + Jaroslav Križan a rodičia z oboch strán
08. 00 Hontianske Nemce + rodina Glézlová a rodičia z oboch strán
09. 30 Rykynčice Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
11. 00 Hontianske Nemce + Ján Čelko a stará mama Tuharská

Oznamy

Domaníky:
Peter Privitzer, administrátor farnosti

späť na úvodnú stránku