Header

Farské oznamy- farnosť sv. Martina Hontianske Nemce

PONDELOK
sv. Ondreja Dung – Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov
24. 11. 2014
17. 00 Domaniky + Pavel Tkáčik a rodičia
 UTOROK
Féria
25. 11. 2014
17. 00 Rykynčice + Milan Slávik a rodičia
STREDA
Féria
26. 11. 2014
07. 00 Hontianske Nemce Na úmysel
ŠTVRTOK
Féria
27. 11.  2014
17. 00 Hontianske Nemce + Imrich Bartko a starí rodičia
PIATOK
Féria
28. 11.  2014
17. 00 Hontianske Nemce + Veronika Kotianová a manžel Ján a rodičia z oboch strán
SOBOTA
Panny Márie v sobotu
29. 11.  2014
17. 00 Medovarce Za farnosť
NEDEĽA
1. Adventná
nedeľa
30. 11.  2014
08. 00 Domaniky + Pavel Mikuláši, manželka a rodičia z oboch strán
08. 00 Hontianske Nemce + Michal a dcéra Mária
09. 30 Rykynčice + Ján a Margita Durajovi a rodičia z oboch strán
11. 00 Hontianske Nemce + Andrej Bartík

Oznamy:

Domaníky:
Peter Privitzer, administrátor farnosti

späť na úvodnú stránku