Header

Farské oznamy- farnosť sv. Martina Hontianske Nemce

Pondelok
po 4. Veľkonočnej nedeli
Féria
27. 04. 2015
18. 00 Domaniky  Poďakovanie za 70 rokov života
Utorok
po 4. Veľkonočnej nedeli
Féria
28. 04. 2015
07. 00 Hontianske Nemce + Mária Šimeková – 30. deň
Streda
sv. Kataríny Sienskej, panny a Učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
29. 04. 2015
18. 00 Rykynčice + Bohuš Máčaj
Štvrtok
po 4. Veľkonočnej nedeli
Féria
30. 04. 2015
18. 00 Hontianske Nemce + Koloman a Terézia Kubíkový
Piatok
sv. Jozefa, robotníka
01. 05.  2015
18. 00 Hontianske Nemce Za členov Božského Srdca Ježišovho
Sobota
sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
02. 05.  2015
08. 30
 
18. 00
Hontianske Nemce
 
Devičie
+ Branko Borbuliak – 17. výr.
 
Za zdravie a Božiu pomoc pri operácií
PIATA
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
03. 05.  2015
08. 00 Domaniky + Jozefa a manželku
08. 00 Hontianske Nemce + Ján a Mária Mojžiš a syn Jozef
09. 30 Rykynčice + syn Ján Demian, otec a jeho rodičia
11. 00 Hontianske Nemce + Elena Rerichová – 15. výr.

Oznamy 

Domaníky:
Peter Privitzer, administrátor farnosti

späť na úvodnú stránku