Header

Farské oznamy- farnosť sv. Martina Hontianske Nemce

PONDELOK
Féria
20. 10. 2014
18. 00 Domaniky + Mária Lietavová
 UTOROK
Féria
21. 10. 2014
15. 00 H. Nemce-pohrebná + Mária Babiaková
18. 00 Rykynčice + Ladislav Deák, rodičia a starí rodičia
STREDA
Féria
22. 10. 2014
07. 00 Hontianske Nemce Na úmysel
ŠTVRTOK
Féria
23. 10.  2014
18. 00 Hontianske Nemce + Ján a Emília Baviakový a celá rodina
PIATOK
Féria
24. 10.  2014
10. 00 Hontianske Nemce Na úmysel
SOBOTA
Panny Márie v sobotu
25. 10.  2014
10. 00
 
18. 00
Hontianske Nemce
 
Medovarce
Za birmovancov a ich rodiny
 
Na úmysel
NEDEĽA
30. v Cezročnom období
26. 10.  2014
08. 00 Domaniky + rodina Škvarková
08. 00 Hontianske Nemce Za farnosť
09. 30 Rykynčice + Jozef Veselý a rodičia
11. 00 Hontianske Nemce Poďakovanie pánu Bohu za 26 rokov spoločného života

Oznamy:

Domaníky:
Peter Privitzer, administrátor farnosti

späť na úvodnú stránku