Header

Farské oznamy- farnosť sv. Martina Hontianske Nemce

PONDELOK
Féria
15. 12. 2014
17. 00
 
18. 00
Hontianske Nemce
 
Rykynčice
+ Emília Viktorová – 20. výr. a manžel František
Za zdravie a Božiu pomoc pre brata Mariana
 UTOROK
Féria
16. 12. 2014
07. 00 Hontianske Nemce Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc
STREDA
Féria
17. 12. 2014
07. 00 Hontianske Nemce Na úmysel
ŠTVRTOK
Féria
18. 12. 2014
17. 00 Hontianske Nemce + Marta Korčoková
PIATOK
Féria
19. 12.  2014
07. 00 Hontianske Nemce Na úmysel ordinára
SOBOTA
Féria
20. 12.  2014
17. 00 Devičie Za farnosť
NEDEĽA
4. Adventná
nedeľa
21. 12.  2014
08. 00 Domaniky + Margita Mikulášiová
08. 00 Hontianske Nemce + Jozef Rondík – 1. výr.
09. 30 Rykynčice + Monika Vaščáková
11. 00 Hontianske Nemce + Ján Hroniak a rodičia z oboch strán

Oznamy:

Domaníky:
Peter Privitzer, administrátor farnosti

späť na úvodnú stránku