Header

Farské oznamy- farnosť sv. Martina Hontianske Nemce

Pondelok
Féria
25. 05. 2015
18. 00 Domaniky + Melánia Miškolciová
Utorok
sv. Filipa Neriho, kňaza
26. 05. 2015
18. 00 Rykynčice + Ľudovít Lacko a rodičia
Streda
Féria
27. 05. 2015
07. 00 Hontianske Nemce Na úmysel
Štvrtok
NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA NAJVYŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA
28. 05. 2015
18. 00 Hontianske Nemce + Michal Mikuláši, Mária Mikulášiová a Jozef Babiak
Piatok
Féria
29. 05.  2015
18. 00 Hontianske Nemce + Jozef Repický a starí rodičia
Sobota
Panny Márie v sobotu
30. 05.  2015
18. 00 Devičie Za Božiu pomoc pri operácií vnuka
Deviata nedeľa v cezročnom období
Najsvätejšej Trojice
31. 05.  2015
07. 30 Domaniky + Jozef a Mária a dcéry Anna a Mária
07. 30 Hontianske Nemce + Jozef Tanečka – 10. výr.
09. 30 Rykynčice + Stanislav a Cecília Kempovi a rodičia
11. 00 Hontianske Nemce
/VINICE/
+ Jozef Frčka a rodičia z oboch strán

Oznamy  

Domaníky:
Peter Privitzer, administrátor farnosti

späť na úvodnú stránku