Header

Farské oznamy- farnosť sv. Martina Hontianske Nemce

Pondelok
sv. Márie Goretti, panny a mučenice
06. 07. 2015
18. 00
 
18. 00
Domaniky
 
Hontianske Nemce
+ Ján Krbušík
 
+ Ondrej Baculík a živá rodina
Utorok
Féria
07. 07. 2015
18. 00 Rykynčice + Mária Cúthová / ružencová/
Streda
Féria
08. 07. 2015
07. 00 Hontianske Nemce Na úmysel
Štvrtok
Féria
09. 07. 2015
18. 00 Hontianske Nemce + Mária a Koloman Krbušík a rodičia s oboch strán
Piatok
Féria
10. 07.  2015
18. 00 Hontianske Nemce + Amália, Jozef a Ján
Sobota
sv. Benedikta, opáta, Patróna Európy
11. 07.  2015
18. 00 Devičie + Ján Hiriak
15. nedeľa v období cez rok
12. 07.  2015
07. 30 Domaniky Na úmysel
07. 30 Hontianske Nemce Poďakovanie za 60 rokov života
09. 30 Rykynčice + Irena Šušková – 1. výr.
11. 00 Hontianske Nemce
 
Za farnosť

Oznamy  

Domaníky:
Peter Privitzer, administrátor farnosti

späť na úvodnú stránku