Header

Farské oznamy- farnosť sv. Martina Hontianske Nemce

Pondelok
Féria
05. 10. 2015
18. 00
 
18. 00
Domaniky
 
Hontianske Nemce
+ Jozef Zubek a rodičia z oboch strán
 
Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 50 rokov života a Božiu pomoc pre rodinu
Utorok
Féria
06. 10. 2015
18. 00 Rykynčice + Ladislav Deák a rodičia
Streda
Ružencovej Panny Márie
07. 10. 2015
07. 00 Hontianske Nemce Poďakovanie za dožitých 50 rokov života a zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
Štvrtok
Féria
08. 10. 2015
18. 00 Hontianske Nemce + Amália Sujová, manžel Štefan a syn Ján
Piatok
Féria
09. 10.  2015
18. 00 Hontianske Nemce Na úmysel
Sobota
Panny Márie v sobotu
10. 10.  2015
18. 00 Devičie Za farnosť
28. nedeľa v období cez rok
11. 10.  2015
08. 00 Domaniky + Augustín Benedek a rodičia z oboch strán
07. 30 Hontianske Nemce + Anna Mozoľová – 4. výr.
09. 30 Rykynčice + syn Jozef Chrančok a otec Ján
11. 00 Hontianske Nemce Za Božiu pomoc pri operácií

Oznamy  

Domaníky:
Peter Privitzer, administrátor farnosti

späť na úvodnú stránku