Header

Farské oznamy- farnosť sv. Martina Hontianske Nemce

 UTOROK
sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza
23. 09. 2014
18. 00 Rykynčice + Anton a Amália Migrášovi a syn Michal
STREDA
Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Františka Xaverského Banská Bystrica
24. 09. 2014
17. 00 Hontianske Nemce + Karol  a Mária Michalkových, rodičov a styrých rodičov z oboch strán
ŠTVRTOK
Féria
25. 09.  2014
18. 00 Hontianske Nemce + Jakub Konôpka, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu
PIATOK
Féria
26. 09.  2014
17. 00 Hontianske Nemce + Jozef Tanečka a rodičia Anna a Ján
NEDEĽA
26. v Cezročnom období
28. 09.  2014
07. 30 Domaniky + Matúš Výboch, manželka a syn
09. 30 Rykynčice + Anton Peška a rodičia
11. 00 Hontianske Nemce + Angela Dadová

Oznamy:


Domaníky:
Peter Privitzer, administrátor farnosti

späť na úvodnú stránku