Header

Farské oznamy- farnosť sv. Martina Hontianske Nemce

PONDELOK
sv. Timoteja a Títa, biskupov
26. 01. 2015
17. 00 Domaniky Poďakovanie za dožitých 60 rokov života
UTOROK
sv. Angely Merici, panny
27. 01. 2015
17. 00 Rykynčice + otec Gabriel a starý otec Gabriel
STREDA
sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
28. 01. 2015
07. 00 Hontianske Nemce Na úmysel
ŠTVRTOK
Féria
29. 01. 2015
17. 00 Hontianske Nemce +Jozef Čelko a prosba za Božiu pomoc pre živú rodinu
PIATOK
Féria
30. 01.  2015
17. 00 Hontianske Nemce + rodina Hrdlicová, Ľuptáková a Očovská
SOBOTA
sv. Jána Bosca, kňaza
31. 01.  2015
15. 00
 
17. 00
Hontianske Nemce /sobášna/
 
Devičie
Vicianová Tanečka
 
Za farnosť
4. NEDEĽA CEZROČNOM
OBDOBÍ
01. 02.  2015
08. 00 Domaniky + rodinu Ferkovú
08. 00 Hontianske Nemce + Ján a Veronika Slota a ich deti
09. 30 Rykynčice Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 50 rokov života
11. 00 Hontianske Nemce + Jozef Kocka, syn Jozef a rodičia z oboch strán

Oznamy: