Header

Kontakt

Poštová adresa:
Rímskokatolícka Cirkev – farnosť Hontianske Nemce
962 65 Hontianske Nemce 2

Telefón:                                        e-mail :

0910 525 998                                 hontianske.nemce@fara.sk


späť na úvodnú stránku