Header

Kontakt

Poštová adresa:
Rímskokatolícka Cirkev – farnosť Hontianske Nemce
962 65 Hontianske Nemce 2

Telefón:                                        e-mail :

045/559 11 35                                 farahont@gmail.com


späť na úvodnú stránku