Header


Rozpis liturgie slova

Dátum

Deň

čas

Meno a priezvisko

1. čítanie

2. čítanie

08.01.2018  Pondelok 1700  Domaníky
09.01.2018  Utorok 1700  Rykynčice

10.01.2018

 Streda

700

 M. Zimermannová

11.01.2018

 Štvrtok

700  A. Zdechovanová

12.01.2018

 Piatok

1700

 Birmovanci
13.01.2018  Sobota 1700  Devičie

14.01.2018

 Nedeľa

800  K. Vyparínová  O. Boržovská

800

Domaníky

930

Rykynčice

1100

A. Hrabovská
 E. Repická