Header


Rozpis liturgie slova

Dátum

Deň

čas

Meno a priezvisko

1. čítanie

2. čítanie

12.06.2017

 Pondelok

1800  Domaníky
13.06.2017  Utorok 700  V. Polyáková

14.06.2017

 Streda

1800

 Rykynčice

15.06.2017

 Štvrtok

1700

 Domaníky
1800  O. Boržovská  E. Repická

16.06.2017

 Piatok

1800

 A. Zdechovanová
17.06.2017  Sobota 1800  M. Zimermannová
 A. Zdechovanová

18.06.2017

 Nedeľa

730  K. Vyparínová  A. Hrabovská

730

Domaníky

930

Rykynčice

1000

O. Boržovská E. Repická