Header


Rozpis liturgie slova

Dátum

Deň

čas

Meno a priezvisko

1. čítanie

2. čítanie

24.04.2017

 Pondelok

1800  Domaníky
25.04.2017  Utorok 700  J. Nemec

26.04.2017

 Streda

700

 M. Petróciová

27.04.2017

 Štvrtok

1600

 A. Hrabovská

28.04.2017

 Piatok

1800

 V. Polyáková
29.04.2017  Sobota 1800  Rykynčice

30.04.2017

 Nedeľa

730  J. Polyáková  J. Nemec

800

C. Príbojová  M. Fekiačová

930

Rykynčice

1100

A. Horniaková  L. Polyáková


späť na úvodnú stránku