Header


Rozpis liturgie slova

Dátum

Deň

čas

Meno a priezvisko

1. čítanie

2. čítanie

16.04.2018  Pondelok 1800  Domaníky
17.04.2018  Utorok 1800  Rykynčice
18.04.2018  Streda 700  J. Polyáková

19.04.2018

 Štvrtok

1800  V. Matušovová

20.04.2018

 Piatok

1800

 Birmovanci
21.04.2018  Sobota 1800  Devičie

22.04.2018

 Nedeľa

730  M. Petróciová  J. Nemec

730

Domaníky

930

Rykynčice

1100

L. Polyáková  V. Polyáková