Header

Z histórie Farské oznamy O Škapuliari Lektori Bohoslužba slova  Upratovanie Fotogaléria Kontakt
Ochrana osobných údajov


O farnosti

Rímskokatolícka farnosť Hontianske Nemce je súčasťou krupinského dekanátu Banskobystrickej diecézy. Podľa schematizmu z roku 2005 má farnosť 1984 obyvateľov, z toho 1667 katolíkov. Okrem samotných Hontianskych Nemiec sú súčasťou farnosti aj filiálne obce Domaníky, Devičie, Medovarce a Rykynčice.

Vo farnosti sa nachádza farský kostol sv. Martina z 13. storočia, kaplnka sv. Urbana a Donáta na Viniciach zo 16. storočia a filiálne kostoly sv. Margity v Domaníkoch a Nepoškvrneného počatia  Panny Márie v Rykynčiciach. Vo filiálnej obci Devičie a Medovarce sa nenachádzajú chrámy.

Hlavným patrónom farnosti je sv. Martin z Tours. Výročná slávnosť posviacky chrámu sa slávi 25. novembra. Najväčšou slávnosťou je púť ku Karmelskej Panne Márii, ktorá sa koná 16. júla. Život farského spoločenstva sa odvíja od spoločného slávenia liturgie, ktorej stredobodom je Eucharistia. V osobitných spoločenstvách sa stretávajú rodiny, deti, mládež a ženy. Pri farskom kostole pôsobí chrámový zbor dospelých a detský spevokol.

Administrátorom farnosti je od roku 2009 Mgr. Peter Privitzer.