Header

Z histórie Farské oznamy O Škapuliari Lektori Bohoslužba slova  Upratovanie Fotogaléria Kontakt

túto významnú udalosť, ktorú nazývame Vianoce. Tento rok pripadá prvá adventná nedeľa a začiatok Adventu na 27.11.2016. V mnohých krajinách na svete sa Adventu nevenuje veľká pozornosť, lebo Advent nedokáže priniesť komerčný úspech ako Vianoce. Postupne sú ľudia v západnom svete unavení prebytkom a konzumom a znovu objavujú pravý zmysel Adventu a Vianoc.

S Adventom spájame aktivity, zvyky a tradície, ktoré nám pomáhajú prežiť tento čas plnšie.

Nedeľa Krista Kráľa je ukončením cirkevného roka.

 

Ježiša podľa predpovedí prorokov stále mnohí nespoznávajú. Dokonca i sám Ján Krstiteľ, ktorý na neho ukázal, pochybuje a posiela učeníkov, aby sa o tom presvedčil. Ježiš preto prirovnáva svojich súčasníkov k trucujúcim deťom. Odmietajú Jánovo pokánie i Ježišovu blahosklonnosť. Majú vlastnú predstavu o tom, ako bude Mesiáš vyzerať a ako bude konať. Možno je práve táto silná predstava tým, čo im bráni správne vnímať oba spôsoby ako im Boh vychádza v ústrety.

Zamyslenie: Práve som si uvedomil, ako veľmi nášmu Bohu záleží na tom, aby sme boli šťastní. Chce, aby sme vedeli, že mu na nás záleží, chce, aby sme Jeho hlas počuli. Už od čias Abraháma k nám hovorí cez prorokov a svätcov. Posiela živých svedkov, ktorí robia divy a prorokujú v Jeho mene.

Zamyslenie: Stred týždňa, čakanie na piatok. Koľkí z nás chodia so zvesenou hlavou a na otázku Ako sa máš? odpovedajú: „Som unavený. Nevládzem. Už nemám síl.“ Dnešná doba je ako nezastavujúci sa kolotoč. Zo všetkých strán nás niečo manipuluje, niečo súri, niečo nám kradne čas. Niečo nám kradne seba samého. Nevieme, čo znamená ticho. Boh má na chorobu dnešnej doby jeden účinný liek. Vraví, že jeho bremeno je ľahké. A dokonca jarmo príjemné. Čože? Veď po tom prahneme z hĺbky našej duše! Pokoj! To je to, čo dnešný človek chce.

Zdroj: advent.sk